Formandens beretning for 2018

Et vue ud over haven påGråsten Slot.

 

OK-Klubben Høje-Taastrup 

 Bestyrelsens Beretning

For Året 2018

Ved Bente Steffensen.  Tirsdag 12.marts 2019.

 I 2018 havde vi i OK 179 arrangementer plus en 5 dages tur til Sønderjylland d.v.s. et arrangement ca hver anden dag. Det syntes jeg er godt gået, når tænker på, at vi ikke har vores egne lokaler. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til alle de frivillige, men også til vores medlemmer der trofast møder op.
Ved årets slutning var vi 343 medlemmer, men inden vi går over til den egentlige beretning, vil jeg lige komme ind på en ting fra sidste år.
 
Et medlem anfægtede vores vedtægter, og samtidig stillede han sig til rådighed for at se på disse. Vi har haft et møde, der mundede ud i, at der er forskel på foreningsvedtægter og vedtægter på en selvejende institution som OK. Der findes ingen lovgivning, på området. I øjeblikket er der ved at blive udarbejdet en guide, vi afventer resultatet af denne guide.
Som vanlig deles beretningen op i de aktiviteter, vi har.  
 
Kulturprogrammet: 
 Har været rigtigt godt besøgt, i gennemsnit 101,8 person pr. gang plus værter og værtinder, det er en fremgang på 10 personer pr. gang. Skal vi se på den positive side: Vi har haft mange gode arrangementer, jeg vil fremhæve et par stykker - "Den Pakistanske svigermor" eller Bent Isager med "Man jager et bæst og fanger et menneske" eller måske "Hold hjernen sund" bare for at nævne nogle.
Hvis vi så ser på den negative side, så må jeg sige: "Det har været dyrt!" Vi havde budgetteret med et underskud på ca. 20.000 kr. Det holdt ikke, men det kommer kassereren ind på lidt senere. Vi må også her indrømme, at havde et direkte flop: Finn Storgaard - det var ikke lige det, vi havde forventet. 
 
Krolf:
Krolf året 2018 var et godt år for krolfspillet. Sæsonen startede d.5. april og sluttede den 22. november. Vi glæder os over, at der er få gange, hvor spillet, på grund af regnvejr blev erstattet af indendørs kaffedrikning. Specielt er vi glade for det store og trofaste fremmøde - vi var flere gange hele 34 spillere. Vi takker for deltagelsen i 2018 og byder velkommen til krolfåret 2019, som starter mandag d.1. april.
Såvel de sædvanlige spillere som helt nye er meget velkomne.
På gensyn Esther, Grethe og Ove.
 
Stavgang:
Der er ca. 25 medlemmer, der går stavgang. De går hver onsdag kl. 9:30 fra kulturcenteret. Der er 2 hold, hvoraf de langsomme går ca. 3 km og de hurtige 5-6 km.​
Efter turen mødes vi i kulturcenteret, hvor der er tid til en god snak over en kop kaffe. I maj måned var der nogle, der deltog i Lady Walk på Femøren, det er altid hyggeligt. Flere af vores mænd deltog med hyggeligt samvær, på plænen, mens vi andre gik de 7 km.
Vi slutter stavgangssæsonerne af med noget god mad, sang og lotteri.
 
Gymnastik :
​Gymnastikken fungerer som sædvanlig fint. Der møder ca.40 gymnaster hver gang, som får rørt kroppen. Der er ikke venteliste så nye medlemmer er velkommen til at deltage. Efter gymnastikken er det tid til hygge, hvilket vil sige at de fleste drikker en kop kaffe i KulturCaféen. Der kunne bruges en med-/hjælper- instruktør. så hvis du er interesseret  og har lyst, er du velkommen til at tale med Grethe.
 
Mimreturene:
Vores mimreture er som sædvane hurtig udsolgt, også selv om de er blevet lidt dyrere grundet spisning med i prisen. I 2018 havde vi også en aftentur til Erichsens Palæ hvor der kunne komme 40 personer med. Ellers er turene beregnet på ca. 25 personer pr. gang. Tak til dem der leder disse ture.
 
Sang:
Jo, jo vi synger skam stadig, også selv om der er faldet nogle fra. Inger Margrethe og Ane står i spidsen for sangeftermiddagene. Vi bestemmer selv, hvad der skal synges i første afdeling. I anden afdeling er det Ane og Inger Margrethe der har valgt, så vi lærer også nye sange at kende. Herfra skal lyde en tak til dem begge. Vi er helt af endorfiner efter en eftermiddag i jeres selskab. 
 
Vi spiser sammen:
I 2018 prøvede vi noget helt andet, idet julefrokosten gled ind i kulturprogrammet , og her var vi 148 personer. I Bygaden lavede vi så en hemmelig  menu til jul. Andesteg med alt dertil hørende, en rigtig julemiddag, med i skal ikke tro, det bliver det samme i 2019, haha. Den dag bestemmer Tove og jeg suverænt. Ellers må vi sige, at vi får både ros og ris. Ros grundet maden, som er varieret og god. Ris! der er ikke plads til alle dem der gerne vil spise med. Derfor må vi igen bede folk om at melde sig til ved tirsdagsmøderne i håb om, at andre måske også kan komme med. Vi har kun plads til 32 gæster og os 3 hjælpere. Til vores store glæde fik vi en ny opvaskemaskine i Bygaden her til jul. Nu tager opvasken kun en ½ time pr vask frem for 2½ time.
Tak til Tove og Jette for hjælpen.  ​
 
Hjemmesiden og Facebook: 
Ja, vi er med på noderne, selv om det måske er en lidt ensom post Gert er på. Efter den nye data lov er trådt i kraft, skal han passe ekstra meget på.
Tak Gert.
 
Senior Bio:
Det har været en succes med Senior Bio, Kasper er lykkelig. Der kommer nu så mange, at det kniber med pladsen ved kaffebordene. Sidste gang var vi 159. Bestyrelsen har stadig en finger med i programlægningen af filmene. Vi ser både danske og udenlandske, og vi har kun en gang været ude for at måtte ændre den planlagte film.
For OK-klubben noget ud af samarbejdet? Ja, vi har vores logo på deres flyers, og til vores bankospil får vi 10 gratis billetter til kr. 125,- pr. styk til en film, du selv kan vælge.
 
Sommerturen til Sønderjylland:
Igen i 2018 gik turen til Sønderjylland. Denne gang  fulgte vi den gamle grænse. Den eneste genganger der var i forhold til de andre ture i Sønderjylland, var digerne ved Vidåen og besøg hos OK-Sønderjylland.
Det var nogle af de varmeste dage i juni.
Sådan en tur kan ikke gennemføres, hvis det kun er to personer der står for det hele, sa vi havde udnævnt en mundskænk og en kaffemand til at hjælpe os - jeg regner med jer igen i år!. Vi kan jo ikke alle løbe rundt i bussen. Tak for hjælpen.  
 
Hvad har vi deltaget i:
  • Vaccinationer, lidt færre i 2018 
  • Ungdomsskolens Musical
  • Frivillighedsdagen, hvor vi denne gang var placeret ved trappen op til Biblioteket. 
  • ​Landsorganisationens 50-års jubilæum  og repræsentantskabsmøde på Hindsgavl
  • Den internationale Ældredag, her var jeg igen nomineret. Det var Henriksdals venner der fik prisen.
  • " Vi spiser sammen", hvor man ikke havde været færdige endnu hvis ikke vi havde været der! Men det glemte politikkerne i deres tale.  
  • ​Og så er der sikkert noget jeg har glemt.

Til sidst skal der herfra lyde en stor tak til bestyrelsen, værter og værtinder for et godt samarbejde. 

Bente.