Bestyrelsens beretning for året 2022

OK-Klubben Høje-Taastrups Årsberetning

for 2022

afholdt den 11.april 2023. i

Høje-Taastrup Kulturcenter 

Bestyrelsens beretning for året 2022.

 

Undskyld, undskyld, undskyld! Vi har lavet en kæmpe bøf!

Formanden har ikke været opmærksom på, at der i OK Høje-Taastrups vedtægter står hvornår vi skal afholde årsmøde. Beklager meget og håber på tilgivelse.

Året 2022 har på mange måder været et godt år. Selvom vi ikke helt er sluppet for covid 19, har samfundet været åbent. 

Det er tydeligt at mærke, at vi har været lukket ned i næsten 2 år. Nu har folk fået nok af at sidde hjemme og kigge ud på samfundet, nu vil de være en del af det. Vi har fået mange nye medlemmer - ca. 50. Rigtig hjerteligt velkommen i OK.

Her har vi et motto: ” Livet skal leves hele livet”, men vi kunne også sige: ” Livet kan ikke byttes, så lev det fuldt ud!”

2022 var også året, hvor vi havde 50-års jubilæum. Sikke en fest vi havde på Sengeløse kro! 

Forinden havde der været meget hemmelighedskræmmeri. Jeg var blevet bedt om at holde mig udenfor planlægningen, da der ville være flere overraskelser undervejs.  Det var sjovt! 

Fordi flere havde glemt at fortælle, at jeg ikke måtte vide noget. Så når der blev ringet tilbage, blev der ringet til mig, og jeg måtte så henvise til andre. Til sidst var der ikke så mange hemmeligheder tilbage.

Herfra skal der lyde en stor tak til dem, der havde indstillet mig til Dronningens Fortjenstmedalje – Den ære er jeg både stolt af og glad for. Tusind tak.

Som sædvane opdeler jeg beretningen i afsnit. 

Først Kulturprogrammet:

Foråret 2022 blev vi snydt for vores Nytårskoncert med Jens Christian Wandt. Derefter åbnede samfundet, og alt er gået som planlagt. De kunstnere, vi havde planlagt i 2021, har nu besøgt os. Vi er nu inde i normal gænge.

 Hvor mange besøger så OK klubben? Vi har ikke det gennemsnitlige tal, men kan sige, at i foråret købte vi brød til 120 pers. i efteråret steg det til 140 pers.

Som vi alle har mærket, er priserne steget med op til 10%. Det har bevirket, at vi måtte skære ned på brødet. I stedet for både rosinbrød og kage får I skiftevis rosinbrød og kage efter samråd med Jer medlemmer. 

 Skal vi fremhæve et møde, var det den 11 oktober. Her var OK igen blevet bedt om at afholde Omsorgsprisen sammen med Danske Bank og de øvrige ældreforeninger. Her var vi over 178 pers for bestyrelsen, værter og værtinder blev bedt om at drikke kaffe ude i foyeren, da der ikke var plads i salen. 

En bøn. Husk at slukke for jeres mobiltelefoner!

 

Stavgang:

Med Irene og Jytte i spidsen går vi stadig stierne i Taastrup tynde. Her får vi frisk luft og motion samt hyggeligt samvær til en kop kaffe i Kulturcaféen. Stor tak til Irene og Jytte.

Gymnastik:

I foråret blev Grethe syg, og jeg overtog gymnastikken. Det er 20 år siden, jeg selv har været på kursus i idræt, og Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at jeg ville komme til at bruge det, jeg havde lært. Men alle har taget godt imod mig og de øvelser der bruges. Jeg sveder for alle!

 

Krolf:

Til april skal vi på græs igen, og vi glæder os! I 2022 blev det igen en kvinde. der blev krolfmester, nemlig Irene Nielsen. Tillykke. Vi er mange. der vil forsøge at slå dig i år!

Som formand er jeg glad for, der er mange til tage over, når vi mister en leder. Tak til Eva, John, Ebbe, Lise, Esther ja, jeg kunne blive ved.

Mimreture:

Vores små ture rundt i omegnen er altid udsolgt. Det er spændende, hver gang der lægges program, hvad man nu har fundet på, vi skal se. Efter turen er der mange, der i små grupper går ud og spiser forskellige steder. En stor tak til dem der planlægger turene.

Vi spiser sammen:

En gang om måneden spiser vi sammen. Der bliver lavet mad til 35 personer 9 gange om året. Det kan indimellem være svært at bestemme, hvad vi nu skal lave. Derfor får de der spiser også lov til at være medbestemmende indimellem. De retter, der får flest stemmer, kommer på menuen. Vi har en bøn til jer: Husk at melde afbud- lad være med bare at blive væk! Der er andre, der gerne ville havde været med.  Den 16. december i år er sidste gang der laves mad. Så har jeg lavet mad i 25 år i alt 6.750 portioner! 

Tove og Margrethe har besluttet at stoppe sammen med mig.

 Gennem de mange år har Vera Lindballe, Birthe og Ove , Tove, Jette og Margrethe været faste hjælpere. Tak for mange hyggelige mad- timer sammen, nu må andre tage over, hvis vi til den tid kan bruge Bygaden.

 

Sommertur:

 I År besøgte vi et par af Vadehavsøerne Fanø og Manø. Hvor var der fascinerende at se vandet lukke til, og hvor gik det hurtigt.

 Det er barsk for de mennesker, der til dagligt må leve med ebbe og flod. De er nødt til at indrette deres tilværelse efter dette. 

Det var meget spændende men desværre også uheldigt for et par af vores medlemmer. I mange år har vi været forskånet for uheld, men sidste år var der hele 2 af vores medlemmer, der faldt og kom til skade. Ikke så meget at turen ikke kunne fuldføres - men alvorligt nok. 

 

 Programmet, Hjemmesiden og Facebook:

Det er Marianne Eisner, der sætter vores program op, men her har vi også en bøn! Er der en person, der vil hjælpe Marianne eller overtage hendes arbejde.? Programmet laves 2 x årligt. En Stor tak til Marianne.

Hjemmesiden og Facebook har Gert bestyret i efterhånden en del år, Tak for det. Her fra 1.jan er hjemmesiden nu overgået til Niels Nørgaard mens Gert fortsætter med Facebook.

 

Landsorganisationen:

Normalt er det sådan, at hver klub har en stemme pr 400 medlemmer. Gennem 6 år var jeg formand og gik af sidste år, men jeg blev i bestyrelsen, nu som næstformand.

OK Høje Taastrup har desuden et medlem mere i bestyrelsen, nemlig Maj-Britt som er kasserer.

Ligeledes er Susan Lindknud sekretær men uden stemmeret. Dvs. når vi næste gang skal til årsmøde med valg i Landsorganisationen, har vi fra Høje-Taastrup 3 stemmer, lige så mange som de to største klubber!

 

Fremtiden:

Ja, kunne man bare spå i kaffegrums!

PÅ nuværende tidspunkt ved vi ikke, om Bygaden 21 bliver et daghjem.

Vi ved, at kommunen har lavet et sparebudget.

 Vi ved, der bliver flere ældre. 

Vi ved, at alle er velkomne i OK.