Formandens beretning for 2021

OK-Klubben Høje-Taastrups Årsberetning

for 2021

afholdt den 29. marts 2022. i

Høje-Taastrup Kulturcenter