Program for Marts 2020

Du kan til venstre herfor klikke dig frem til OK-klubbens programmer i de respektive måneder.

I Biografen

Onsdag den 4. marts 2020 kl.14:00

I Nordisk Film Biografer i Høje-Taastrup

"Downton Abbey"

Kaffe og Kage fra kl. 13:30

 

Filmen Downton Abbey er forsættelsen til den populære tv-serie. som løb over seks sæsoner fra 2010-15.

Året er 1927, og Crawley-familien står foran at skulle få besøg af Kong George V og Dronning Mary. Finanserne er ikke, hvad de har været, så  der er færre tjenere på Downton-slottet, men facaderne og konventionerne skal jo opretholdes - især under et royalt besøg.

Blandt tjenerne, kokkepigerne og butlerne er stemningen dog høj. De ser frem til at skulle opvarte selveste kongen, men deres begejstring standser, da de indser, at hoffet selv sender en stab, og dermed gør Downtons tjenestefolk overflødige. Nu er det op til Anne, Bates, Carson og resten af de loyale fodfolk at planlægge et kup, der skal give dem styringen af Downton tilbage.

-000-

 

Stjerne på dansktophimlen.

Tirsdag den 10. marts 2020 kl.14:30 - 16:30

 

Claus Pries, en ny stjerne på dansktophimlen.

 

Syng med på alt fra Claus' egne sange og melodier fra den gamle danske sangskat, dansktopsange fra før og nu, grand prix hit fra dens velmagtsdage og andre evergreens.

        -000- 

Lørdag den 21. marts 2020 kl. 12:00 - 14:30

" Vi spiser sammen "

I Pensionisternes Hus, Bygaden 21, Høje-Taastrup

Her spiser vi menuen, hvortil der serveres 1 glas vin. Dagen sluttes af med kaffe, småkager og hyggeligt samvær. Alt for kr. 60,-

Dagens menu er Bankekød og desserten er Trifli.

                                             Velbekomme!

Husk tilmelding til Bente senest onsdagen før. ( Max.deltagerantal er 32 personer)

                                                                                                                        -000-

 

Tirsdag den 24. marts 2020 kl.14:00 - 16:30

 

Års-og tirsdagsmøde.

Bestyrelsen i OK-Klubben Høje-Taastrup indkalder herved i henhold til vedtægternes § 6 til ordinært årsmøde med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget og kontingent for næste år
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. ​Eventuelt

Forslag, der ønskes bragt til afstemning under punkt 4.- indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse. 

                                                                                                                               § § § § § §

                                         

                                                        Efter årsmødet et foredrag der kan interessere mange!

                                                                                          

" Spis bare dine mursten " v/ Danske Bank

 

 

Lån i din bolig selv om du er pensionist

Danske Banks lokale filialdirektør Carsten Rose vil gøre op med myten om, at pensionister ikke kan låne i deres bolig.

-000-

Udflugt til Naverhulen i Helsingør

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 11:00

Besøg i Naverhulen

Klubben er stiftet i 1919. Første verdenskrig var færdig, og mange håndværkere vendte hjem efter at have arbejdet i fremmede lande - mest sydpå. 16 af dem samledes på "Hotel Du Nord" i Helsingør. De blev enige om, at der skulle være et mødested for berejste håndværkere og stiftede klubben.

Medlemmerne af Naverklubben i Helsingør er meget stolte af deres gamle restaurerede håndværkergård fra 1647. En repræsentant for naverhulen vil fortælle om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag, samt med lune og humor fortælle små anekdoter om klubbens historie, ligesom en del af Naverhulens rariteter vil blive præsenteret. 

Efterfølgende vil der blive serveret 3 håndmadder, 1 øl eller vand eller et glas vin samt kaffe. ( Det er muligt at købe yderligere drikkevarer mod kontant betaling).

Fælles transport Mødested:     Taastrup Station

Tidspunkt:                                Oplyses senere. (Ny køreplan fra nytår)

Pris:                                          Kr. 140,-

Betaling:                                   Kun  Betaling/tilmelding på tirsdagsmøderne

Tilmelding:                               Senest den 24. marts 2020

Max deltagere:                          30 personer

Turleder:                                   Susan Lindknud   tlf. 24 20 39 11

Kører du selv:                           Så bedes det meddelt turlederen, så gruppen ikke venter forgæves.

-000-