Velkommen til

OK-Klubben Høje-Taastrup

https://www.ok-hoejetaastrup.dk/

 

Først - med det seneste.

 

 

Ny adresse, tlf. eller e-mail? - giv straks besked til kasserer

Maj-Britt Andersen - e-mail: mailmajbritt@gmail.com

 

Vi er 384 medlemmer i OK-klubben.  

Hjemmeside ajourført torsdag den 16.maj 2024 - kl. 14:30.

Lidt nyt fra Årsmødet afholdt den 23.april.

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

Regnskab, budget og uændret kontingent blev godkendt.

 

Bestyrelsen: Bente Steffensen, Maj-Britt Andersen og Lene Rønnebek blev genvalgt 

Suppleanter: Tove Knudsen blev valgt som ny suppleant og Kirsten Thuesen genvalgt.

Revisorer: Annie Brenting og Arne Lærkeborg genvalgt

Revisor suppleant: Knud Hampfeldt nyvalgt.

 

Følgende valgte at blive værtinder: Birthe Rasmussen, Inger Sønder og Hanne Kristensen.

 

Efter årsmødet var der underholdning med Svend Erik Larsen fra De Gyldne Løver.

 

Kommende arrangementer.

Det Trykte Program for 2.halvår 2024

 

er klar og vil blive udleveret fra tirsdag den 7.maj 2024.

 

Husk - hvis du har skiftet adresse - så giv straks besked til Maj-Britt Andersen:

 mail: mailmajbritt@gmail.com

 

Tirsdag den 21.maj 2024 

Udflugt - Besøg "Home of Carlsberg" 

 

Bemærk - mødetid er ændret fra 10:00 til 09:10.

 

Afg. Taastrup Station med S-tog kl. 09:10

@@@

 

 Se mere om arragementer i MAJ 2024 - HER

 

@@@

 

Næste tirsdagmøde i Kulturcentret er den 13. august – hvor Jeanet og Rune underholder.

 

På gensyn.  

Og god sommerferie.

 

 

 

Bestyrelse og værtinder er kommet i god tid.

@

Der gøres klar til tirsdagsmødet.

@

Borde og stole stilles op, og der dækkes bord.

@

Om lidt kommer mere end 100 medlemmer

for at deltage i tirsdagsmødet...

Den 16.april var OK-klubbens medlemmer på rundvisning i Karen Blixen Museum Rungstedlund.

Billeder er taget af Lene Rønnebek.

Vigtig Information.

Opfordring

Hvis du har erfaring i opbygning, vedligehold og udvikling af hjemmesider – og har erfaring i populære værktøjer som f.eks. WordPress – og gerne vil være med til udforme, udvikle og fremtidssikre OK-klubbens fremtidige hjemmeside – så kontakt webmaster Niels Nørgaard - e-mail: nielsbohn@live.com

 

Mvh. Webmaster

Nyt fra egne rækker:

Landsorganisationen havde 5-6. april repræsentantskabsmøde. Her udtrådte Bente Steffensen af bestyrelsen og ny formand blev Steen Asmussen, OK Sønderborg.

 

OK-Høje-Taastrup har stadig plads i bestyrelsen ved Maj-Britt Andersen som kasserer og Elin Kordon som 1 suppleant.

Som tak for de mange år og det store arbejde for Landsorganisationen blev Bente udnævnt som æresmedlem og fik et sølvarmbånd i gave.

 

Bente: ”Det er med både vemod og glæde jeg trak mig, men min holdning er helt klar. Der skal ikke sidde en gammel person i spidsen for en organisation".

 

Har du modtaget en e-mail som den til venstre – så er det en FUPMAIL. 

Den er IKKE fra Bente.

Den skal du IKKE besvare. Slet den – bloker den – og giv besked til webmaster.

 

E-mails fra Bente er altid sendt fra følgende adresse: 

bente.wad@gmail.com

Værd at vide - Lidt men godt.

Stavgang er ikke kun god motion –

det er også oplevelser. 

 

Ok-klubben tilbyder også krolf og gymnastik.

Info om Hjemmesiden...

Hjemmesiden vil fremover blive ajourført efter disse retningslinjer

Disse regler gælder også for OK-Klubbens Facebook.

 

Skal understøtte OK-klubbens vedtægter og være i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

 

Indhold skal være relevant og interessant for medlemmerne.

 

Information skal være korrekt og forståeligt.

 

Der må ikke være politiske ytringer.

 

Der må ikke være anprisning/reklame for produkter.

 

Vedtaget af bestyrelsen den 17.nov. 2023.

Mere nyt om hjemmesiden

MONO.NET er den platform vi benytter til vores hjemmeside. Vores Leverandør har  været i gang med at udfase den til fordel en ny platform MONO.SITE.

Det er desværre ikke muligt at flytte MONO.NET-hjemmesiders indhold til det nye værktøj, og hjemmesiden skal derfor genopbygges.

Derfor er webmaster sammen med bestyrelsen ved at undersøge om vi skal flytte til MONO.SITE (og genopbygge hjemmesiden) en eller finde en ny udbyder/leverandør.

Information om overvejelserne vil blive bragt her på hjemmesiden.

Mvh. Webmaster

OK-Klubben er en Pensionistforening.
Klubbens formål er at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre i Høje-Taastrup Kommune.
At få oplevelser i samvær med andre. At udbygge sit sociale netværk. Arbejdet bygger på omsorg, oplevelser, kultur og idræt.

Vi er upolitiske og uafhængige af faglige organisationer, og vi er alle frivillige.
Vi har arrangementer tirsdage i ulige uger i Taastrup Kulturcenter kl. 14:30 - 16:30.
Hver mandag er der OK-Gymnastik kl. 14:00 - 15:30 ligeledes i Kulturcenteret.  
Hver onsdag er der Stavgang kl. 09:30 med start fra Kulturcenteret. Hver mandag og torsdag er der krolf med start kl. 10:00 på krolfbanen ved Kulturcentret.

Se mere i menupunktet PROGRAM

Vild med øl.

Program

Du kan ved at klikke nedenfor få mere at vide om OK-klubbens programmer.


benyt dette link

 

Torstårnet​

af Bjørn Nørgaard
1986.
 
 

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Læs mere om vor protektor her.benyt dette link.

​Taastrup Kulturcenter

Poppel Alle 12
Taastrup
Telefon: 43 35 28 43 
 

Kulturcenteret set fra haven

​​Den flotte blodbøg i sommertøjet.

Pensionisternes hus

Bygaden 21
Høje-Taastrup

Nedenfor kan du klikke dig frem til diverse emner: