Velkommen til OK-Klubben Høje-Taastrup

VIGTIGT - Obs! der er ændret tidspunkt  for rundvisning i Roskilde Domkirke - VIGTIGT.

Rundvisning starter allerede kl. 10:15  -  

Mødetid foran domkirken er er ændret til kl. 10:00.

Transport - man kan tage toget IC 835 fra Høje Taastrup station kl. 9:43, det er i Roskilde kl. 9:50.

 

Husk - Arrangementer i marts:

Tirsdag den 28. marts kl. 14:30-16:30 - Nepal, Landet under verdens tag.

Torsdag den 30. marts kl. 10:15 (bemærk nyt tidspunkt) - Guidet rundvisning i Roskilde Domkirke

Se mere i Program for marts 2023 klik

 

Kommende arrangementer i April:

Onsdag 5.april kl. 14:00 – Seniorbio : Det danske drama ”Ustyrlig”

Tirsdag den 11. april 2023 kl.13:30 - 16:30 - Års-og tirsdagsmøde.     

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag (1 forslag: vedtægtsændring)
  5. Godkendelse af budget og kontingent for næste år (kontingentforhøjelse til årligt på kr.250) i dag kr. 200
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Johnnie Nielsen, ønsker genvalg og Esther Kjæreby Pedersen, ønsker ikke genvalg).
  7. Valg af en 1. og 2. bestyrelsessuppleant
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Evt.

Forslag, der ønskes bragt til afstemning under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet

Se mere i Program for april 2023 klik 

OK-Klubben er en Pensionistforening.
Klubbens formål er at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre i Høje-Taastrup Kommune.
At få oplevelser i samvær med andre. At udbygge sit sociale netværk. Arbejdet bygger på omsorg, oplevelser, kultur og idræt.

Vi er upolitiske og uafhængige af faglige organisationer, og vi er alle frivillige.
Vi har arrangementer tirsdage i ulige uger i Taastrup Kulturcenter kl. 14:30 - 16:30.
Hver mandag er der OK-Gymnastik kl. 14:00 - 15:30 ligeledes i Kulturcenteret.  
Hver onsdag er der Stavgang kl. 09:30 med start fra Kulturcenteret. Hver mandag og torsdag er der krolf med start kl. 10:00 på krolfbanen ved Kulturcentret.

En gang om måneden er der "Vi spiser sammen" i Pensionisternes Hus, Bygaden 21. 

Se mere i menupunktet PROGRAM

Vild med øl.

Program

Du kan ved at klikke nedenfor få mere at vide om OK-klubbens programmer.


benyt dette link

 

Torstårnet​

af Bjørn Nørgaard
1986.
 
Læs mere om Thorstårnet her.

 

Klik her

 

 
 

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Læs mere om vor protektor her.benyt dette link.

​Taastrup Kulturcenter

Poppel Alle 12
Taastrup
Telefon: 43 35 28 43 
 

Kulturcenteret set fra haven

​​Den flotte blodbøg i vintertøjet.

Pensionisternes hus

Bygaden 21
Høje-Taastrup

​Hjemmesiden

er sidst opdateret 26. marts 2023, kl 13:45.

Der er i dag 400 Medlemmer i

OK-Klubben

Høje-Taastrup

 

Nedenfor kan du klikke dig frem til diverse emner: