Velkommen til OK-Klubben Høje-Taastrup

Nyt!- Nyt!- Nyt!    Kære medlemmer

Alt er uforudsigeligt i øjeblikket, men OK-Klubben forsøger at manøvrerer sig igennem de næste måneder uden at bryde de restriktioner der er.

Husk derfor at tilmelde og afmelde dig til møderne.

På nuværende er det således:

17. november kl. 14:20 - 16:20

Topper underholder. Her er gratis adgang. Max 85 personer.

24. november Ekstra møde kl. 14:30 - 16:30. 

Her skulle der være julefrokost for halvdelen af de tilmeldte, men på grund af begrænsninger må vi kun spise 10. personer derfor aflyses spisningen.

OK´s julegave til medlemmerne gennemføres i stedet. Gry (Rejehop) johansen kommer og underholder 3/4 time.

Tilmelding nødvendig, Max 85 personer.

1. december kl. 14:30 - 16:30

" Liv i sproget " med Professor Johs. Nørregaard Frandsen.

15. december kl. 14:30 - 16:30 julefrokost

Her aflyses selve spisningen, på grund af begrænsningen, men i stedet gennemføres OK´s julegave til medlemmerne Richard Ragnvald kommer og underholder i 3/4 time. Max 85 personer

Kl. 16:00 udleveres en juleplatte til alle der er tilmeldt og har betalt kr. 10,-.

Der tages ikke imod flere tilmeldinger.

Der vil fra næste gang hænge en seddel hvorpå de tilmeldtes navne er noteret.

Det er det bedste vi kan gøre på nuværende.

Luftknus herfra.

Bente

-000-

 

Kære OK-er

Nyt!  Efter Mette Frederiksens pressemøde fredag d.23 oktober ser OK-Klubben sig nødsaget til at aflyse "vi spiser sammen lørdag den 31.oktober". Vi afventer derefter hvilken tiltag der herefter sker. Først på mandag kan jeg fortælle om mødet med Trapholt, men bussen dertil er bestilt til den 12. november, og de må gerne kører med os alle.

Endvidere afventer vi svar fra kulturcenteret om vores arrangementer, og har jeg forstået det rigtigt er kulturlivet holdt udenfor nedlukning, men man skal bære mundbind.

Stavgangen fortsætter med ti pers. på hvert hold.

 Med venlig hilsen

Bente 

-000-

Nyt! Nyt!  Svar fra Kulturcentret den 28. oktober 2020 til OK-Klubben. Siden marts har vi skulle forholde os til Covid-19, og det har medført restriktioner på stribe - både skærpede og lempede. Nu er vi inde i en periode, hvor de bliver skærpet, men samtidig også en tid, hvor der med restriktioner også følger en masse undtagelser. Vi har været i dialog med de foreninger, hvor undtagelserne gælder. I denne forbindelse vil jeg også gerne rose jer for jeres proaktivitet. I undersøger tingene, inden i kontakter os, og vi har en god dialog om at finde løsninger. Derudover oplever vi også stor forståelse og respekt for retningslinjerne. Det skal i have en stor tak for.

Men i morgen træder kravet om at bære mundbind/visir i alle tre Kulturhuse i kraft, når man bevæger sig rundt. Man må først tage mundbindet af, når man sidder ned. Vi er fælles om at huske og overholde de nye restiktioner.

I vores caféer lukkede vi disksalget i Taastrup Kulturcenter ned, da de midlertidige restriktioner for caféer blev indført i starten af oktober. Da kravet om at bære mundbind gælder i hele huset, åbner vi nu op for disksalget igen i Taastrup Kulturcenter. Siddepladserne i Taastrup Kulturcenter og i Hedehuset vil fortsat være lukket, da det er områder, som er gennemgang til lokalerne. Dermed vil en åbning af disse, skabe en øget risiko for, at folk på tværs af foreninger kommer i kontakt med hinanden. Det er en svær tid, vi er i. Men i skal vide, at vi gør alt for, at foreningslivet i Høje-Taastrup kommer bedst muligt igennem med de muligheder, vi har til rådighed.

Med venlig hilsen

Philip Correll Hansen

Konst. Teater-og Kulturhusleder/ Bibliotekschef

Høje-Taastrup

Kommune 

-000-

 

OBS! -OBS!- OBS!

Kære OK-Medlemmer.

OKs bestyrelses har besluttet at følge myndighedernes krav om at bære mundbind som ved restaurantbesøg, og vil derfor bede jer om at have det på ved ankomst til Kulturcenteret, og først tage det af når i har sat jer ned i salen. Når i rejser jer og går rundt bedes i tage mundbindet på igen.

På den måde vil vi bekæmpe smittespredning og holde afstand.

Venlig hilsen OK-Klubben Høje-Taastrup

-000- 

OBS! OBS! OBS!        Tirsdagsmøder.

Kulturcentret åbner igen den 3.august så vi kan afholde vores tirsdagsmøder fra den 11. august MEN-pt er der begrænsninger for, hvor mange vi må være i lokalet. Derfor kræver deltagelsen en tilmelding, som skal ske til Bente fra kl. 10:00 til 12:00 på hverdage TLF. 29 92 39 98.

På grund af personbegrænsningen er Årsmødet udskudt.

17/9 -2020 Kl. 13:00 Bustur til Gavnø Slot med kaffe og kage, Max 100 personer.  Turen er afviklet.

8/12- 2020 Kl. 13:30 Bustur til Birkegårdens Haver med gløgg og æbleskiver samt aftensmad i Viby hos Bodils Landkøkken, Max 100 personer. 

Da vi har fået midler fra Regeringens Sommerpakke, er begge ture gratis for alle, dog forventes det, at man er medlem eller melder sig ind i OK-Klubbben. Turene starter med bus fra Taastrup Ststion, Centersiden. Turene koster et tilmeldingsgebyr på kr. 50,- pr person. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ved deltagelse.

Gershøj Kro.

Udflugten til Gershøj Kro som skulle være afholdt 28/10-2020 er blevet aflyst, og alle deltagere vil få deres penge tilbage.

-000- 

OBS! OBS! OBS! 

Gymnastikken er aflyst resten af 2020

på grund af manglende plads i A.salen samt det nye forsamlingstal. 

 

-000-

Krolf starter igen mandag den 15. juni 2020

 

Vi starter med at spille med forhindringer - udover de sædvanlige. 

Der skal både sprittes og holdes afstand, men vi tror på at det kan fungere.

Forløbigt bliver der kun krolf-spil om mandagen. 

Men så længe andre krolfere har lyst til at forestå krolf-spillet, spilles der også om torsdagen. Mødetid som sædvanlig senest kl. 9:55 

Interesserede bedes kontakte os.

På gensyn

Ester, Grethe og Ove.

 

OBS! OBS! OBS! Grundet de nye forsamlingstal er krolfen aflyst for resten af 2020.

 

 

OBS!-OBS!-OBS!

Nyt! Nyt!  OK-Høje-Taastrup er blevet en del af et projekt " Midt i en covid-tid hvor en  Kunstner og Trapholdt museet indgår i et fællesskab om at sætte ord og form på covid-tidens konsekvenser.

-000-

Brev fra SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTEREN dato: 07-04-2020. Ændring i brevet pr. 4.juni 2020 omhandler nyt tidspunkt for pneumokokvaccination pr.15.juni 2020.

-000- 

Brev fra Philip Correll Hansen  Høje-Taastrup Kulturhuse  dato: 09-05-2020

Tilbud på arrangementer med meget kort varsel.   KLIK

OK-Klubben er en Pensionistforening.
Klubbens formål er at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre i Høje-Taastrup Kommune.
At få oplevelser i samvær med andre. At udbygge sit sociale netværk. Arbejdet bygger på oplevelser, kultur og idræt.

Vi er upolitiske og uafhængige af faglige organisationer, og vi er alle frivillige.
Vi har arrangementer tirsdage i ulige uger i Taastrup Kulturcenter kl. 14:30 - 16:30.
Hver mandag er der OK-Gymnastik kl. 14:00 - 15:30 ligeledes i Kulturcenteret.
Hver onsdag er der Stavgang kl. 09:30 med start fra Kulturcenteret.

Hver mandag og torsdag er der krolf med start kl. 10:00 på krolfbanen ved Kulturcentret.
En gang om måneden er der "Vi synger sammen" kl. 14 - 16 i Kulturcenteret.
En gang om måneden er der "Vi spiser sammen" i Pensionisternes Hus, Bygaden 21. 
Se mere i menupunktet PROGRAM

Vild med øl.

Program

Du kan ved at klikke nedenfor få mere at vide om OK-klubbens programmer.


benyt dette link

 

Torstårnet​

af Bjørn Nørgaard
1986.
 
Læs mere om Thorstårnet her.

 

Klik her

 

 
 

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Læs mere om vor protektor her.benyt dette link.

​Taastrup Kulturcenter

Poppel Alle 12
Taastrup
Telefon: 43 35 28 43 
 

Kulturcenteret set fra haven

​​Den flotte blodbøg i Vintertøj.

Pensionisternes hus

Bygaden 21
Høje-Taastrup

​Hjemmesiden

er sidst opdateret

22. november 2020.

Der er i dag 342 Medlemmer i

OK-Klubben

Høje-Taastrup

 

Nedenfor kan du klikke dig frem til diverse emner: