Program for April 2023

Du kan til venstre herfor klikke dig frem til OK-klubbens programmer i de respektive måneder.

Senior bio I Nordisk Films Biografer i City 2

Kaffe og Kage fra kl. 13:30

 

Onsdag 5.april kl. 14:00Det danske drama ”Ustyrlig”.

 

Det udspiller sig i 1933, hvor den 17-årige Maren, der er vild og uregerlig, bliver sendt på kvindeanstalten Sprogø.

Års- og tirsdagsmøde

Tirsdag den 11. april 2023 kl.13:30 - 16:30

Års-og tirsdagsmøde

Bestyrelsen i OK-Klubben Høje-Taastrup indkalder herved i henhold til vedtægternes § 6 til ordinært årsmøde med følgende dagsorden:

 

  1.  Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning
  3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4.  Behandling af indkomne forslag (1 forslag: vedtægtsændring)
  5.  Godkendelse af budget og kontingent for næste  år (kontingentforhøjelse til årligt på kr. 250 - i dag kr. 200)   
  6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Johnnie Nielsen, ønsker genvalg og Esther Kjæreby Pedersen, ønsker ikke genvalg)
  7.  Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant
  8.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9.  Eventuelt 

Forslag, der ønskes bragt til afstemning under punkt 4 - indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet afholdelse.

§§§§§§§§§§

Efter Årsmødet.

Kommer John Villadsen og fortæller om gamle Taastrup og spiller lidt for os. 

-000- 

Vandretur i det gamle Taastrup Valby

Tirsdag den 18. april 2023

Vandretur rundt i det gamle Taastrup Valby

Med Else Trier.

Navnet Valby blev første gang registreret i 1350 som Waldbye. Navnet betyder beboelsen på sletten. I 1612 blev Taastrup føget til navnet for at markere, at det er den Valby, der hørte til Høje Taastrup kirke.

God fornøjelse med en byvandring i Taastrup Valby!

Afgang:           Fra Blåkildegaard  kl.10:00

Pris:                kr. 80,-

Tilmelding:       Ved tirsdagsmøderne

Betaling:          Senest 14 dage før afgang

Max deltagere: 25 personer

Turleder:          Johnnie Nielsen 

-000-  

På cykeltur fra Hanoi til Saigon

Tirsdag den 25. april 2023 kl.14:30 - 16:30

Foredrag med Henrik Bjørn

Mag.art.,antropolog. kender af Kina og Sydøstasien.

Eventyrer, foredragsholder rejseleder.

 

Fra 24. juli til 22. august 2022 kørte jeg 2.862 km på motorcykel solo ad Ho Chi Minh-vejen fra Hanoi til Saigon.

Vejen følger Vietnams vestlige grænse mod Laos og Cambodja langs den Annamitiske bjergkæde.

Vejen er kun let trafikeret og fører igennem noget af Vietnams smukkeste landskab samt områder beboet af Vietnams etniske mindretal. 

-000-

" Vi spiser sammen"

Lørdag den 29. april 2023 kl. 12:00 - 14:30

"Vi spiser sammen"

I Pensionisternes Hus, Bygaden 21, Høje-Taastrup.

 

Her spiser vi menuen, hvortil der serveres 1 glas vin. Dagen sluttes af med kaffe, småkager og hyggeligt samvær. Alt kr. 75,- 

Dagens menu: Høns i asparges

                                                 Dessert: Rabarberkage

Velbekomme!

Husk tilmelding til Bente senest onsdagen før. (Max deltager antal er 32 personer) Telefontid: se side 2 i programmet. 

-000-