Program for Marts 2021

Du kan til venstre herfor klikke dig frem til OK-klubbens programmer i de respektive måneder.

Et liv i Kina

Tirsdag den 2. marts 2021 kl.14:30 - 16:30

Aflyst! På grund af Corona.

HENRIK BJØRN-Antropolog, kender af Kina samt Øst og Sydøstasien,

eventyrer, konsulent og foredragsholder.

Jeg har siden 1982 opholdt mig 22 år i Asien, heraf 14 år i Kina.

Har over fire årtier og efter sammenlagt 140 rejser ind i landet besøgt hovedparten af de kinesiske provinser. Taler kinesisk og er kinesisk gift. Jeg har læst kinesisk i shanghai og har med tilknytning til Guangxi Academy of Social Sciences udført langvarigt etnografisk feltarbejde blandt det kinesiske Dong mindretal i den sydvestkinesiske Guangxi provins.

Senest (2016-2018) har jeg været General Manager for et 800 sengs dansk-inspireret plejehjem i Shanghai drevet af Danske Diakonhjem. Medlem af Eventyrernes klub.

-000-

I Biografen

Onsdag den 3. marts 2021 kl. 14:00

Aflyst! På grund af Corona 

I Nordisk Film Biografer i Høje-Taastrup

"                         "

Kaffe og Kage fra kl.13:30

"Vi spiser sammen"

Lørdag den 20. marts 2021 kl. 12:00 - 14:30

Aflyst! På grund af Corona.

" Vi spiser sammen"

I Pensionisternes Hus, Bygaden 21, Høje-Taastrup.

Her spiser vi menuen, hvortil der serveres 1. glas vin. Dagen sluttes af med kaffe, småkager og hyggeligt samvær. Alt for kr. 60,-

Dagens menu:

  Nakkefilet á la Normande 

                                                                                   Dessert Svesketrifli

                                                                                    Velbekomme!

Husk tilmelding til Bente senest onsdagen før. ( Max. deltager antal er 25 personer )

-000-

Tirsdag den 16. marts 2021 kl 13:00 - 16:30

Aflyst! På grund af Corona.

Års- og tirsdagsmøde Vi håber det er muligt at gennemføre årsmødet på trods af corona situationen

Bestyrelsen i OK-Klubben Høje-Taastrup indkalder herved i henhold til vedtægternes § 6 til ordinært årsmøde med følgende dagsorden:

  1.   Valg af dirigent
  2.   Formandens beretning
  3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4.   Behandling af indkomne foreslag
  5.   Godkendelse af budget og kontingent for næste år
  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7.   Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant
  8.   Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant 
  9.    Eventuelt

​Forslag, der ønskes bragt til afstemning under punkt 4 - indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse. 

§ § § § § §

Herefter

Underholdning Danmark rundt

 

Rene Schmidt  Komponist, musiker og folkesanger

 

" Folkemusikken er medårsag til at jeg føler mig rig på den gode måde.

Når jeg optræder - frembringer teksterne og melodierne en fællesskabsfølelse og intens stemning, som jeg ikke har oplevet i samme grad i andre genrer indenfor mit musikalske virke" .

-000-

Naverhulen i Helsingør

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 11:00

Aflyst! På grund af Corona.

Klubben er stiftet i 1919. Første verdenskrig var færdig, og mange håndværkere vendte hjem efter at have arbejdet i fremmede lande mest sydpå. 16 af dem samledes på " Hotel Du Nord" i Helsingør. De blev enige om, at der skulle være et mødested for berejste håndværkere og stiftede klubben.

Medlemmerne af Naverklubben i Helsingør er meget stolte af deres gamle restaurerede håndværkergård fra 1647.

En repræsentant for Naverhulen vil fortælle om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag, samt med lune og humor fortælle små anekdoter om klubbens historie, ligesom en del af Naverhulens rariteter vil blive præsenteret.

Efterfølgende vil der blive serveret 3 håndmadder, drikkevarer er for egen regning.

 

Fælles transport Mødested:    Taastrup Station

Tidspunkt:                                 Oplyses senere

Pris:                                            Kr. 100,-

Betaling:                                     Ved tilmelding

Tilmelding:                                 Ved tirsdagsmøderne

Max deltagere:                           30 personer

Turleder:                                     Maj-Britt Andersen  tlf. 21 46 29 63

Kører du selv:                          Så bedes det meddelt turlederen.

-000-